Condicions esportistes federats per a practicar de surf a la fase 0 del desconfinament.

A continuació fem un resum del més destacat de les característiques i condicions per als esportistes federats de surf per practicar el nostre esport.  (Orden SND/388/2020, de 3 de mayo)

Qui?:

Esportistes federats no professionals ni esportistes d’alt rendiment, inclosos els menors de catorze anys.

Com es pot acreditar?:

Amb la Llicència federativa en vigor de l’any 2020

Horari:

Entre les 6h i les 10h i entre les 20h i les 23h.

Periodicitat:

Un màxim de 2 vegades al dia.

Àmbit de la pràctica esportiva federada:

Dins dels límits del municipi de residència.

On?:

Es pot desenvolupar lliurement i de manera individualitzada en espais naturals com el mar, rius o embassaments entre d’altres.

Accessos:

Es podrà utilitzar qualsevol mitjà de transport inclòs els vehicles de motor.

Tipus d’entrenament:

L’entrenament serà individual i no es permet la presència d’entrenadors o altre tipus de personal auxiliar, excepte en el surf adaptat.

#pormíportiportodos #surfeaseguro

Resum creat per la Fesurfing

Related Posts