PRESENTACIÓ

La titulació de Monitor Nacional de Surfing Nivell I està dirigit a aquells tècnics que s’inicien a l’ensenyament de la tècnica i la tàctica d’aquest esport, així com la de dirigir i programar entrenaments a clubs i escoles, en l’àmbit d’iniciació esportiva.
La qualitat i l’experiència professional dels professors que donen classes fan possible un grau alt d’aprenentatge teòric i pràctic.

REQUISITS

 • Tenir 16 anys complerts.
 • Tenir el graduat escolar d’educació secundària (ESO) o titulació equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés.

ESTRUCTURA i PROCESSOS

L’estructura formativa del curs consta de quatre punts: una prova d’accés, bloc formatiu específic, bloc formatiu comú i període de pràctiques. Documentació

Prova d’accés

El curs s’inicia realitzant una prova d’accés on hauràs de demostrar les teves habilitats com a surfista.

És imprescindible per qui vulgui fer el curs.

El termini màxim per fer la inscripció serà fins al 02 de setembre 2022.

El dia de la prova serà el dia 10 de setembre de 09:00 h a 13:00 h

El lloc de la prova és a l’Escola Catalana de Surf. Direcció: Passeig marítim, s/n 08860 Castelldefels – Les botigues de Sitges

Un cop allà és obligatori presentar el DNI o Passaport original.

Sortirà la llista definitiva d’admesos al curs el dia 13/09/2022

Bloc formatiu específic

La formació es farà a l’Escola Catalana de Surf. Direcció: Passeig marítim, s/n 08860 Castelldefels – Les botigues de Sitges

Les dates i horaris són:
Els dies 17 i 18 de setembre de forma presencial a l’Escola Catalana de Surf
Els dies 23,24 i 25 de setembre de forma presencial a l’Escola Catalana de Surf
Del 26 de setembre al 14 d’octubre a desenvolupar de forma online 46 h.

L’examen d’aquest bloc formatiu es farà el dia 15 d’octubre de 10:00 h a 12:00 h de forma presencial a l’Escola Catalana de Surf.

En cas de ser necessari, hi ha una convocatòria extraordinària el dia 19 de novembre de 10:00 h fins a les 12:00h.

El termini de pagament per fer el curs serà del 13/09/2022 al 17/09/2022.

El pla formatiu és de 86 h

Bloc formatiu comú

La formació es farà a l’Escola Catalana de L’Esport. Direcció: Carrer Sant Mateu, 27-37. Esplugues de Llobregat.

Del 14 d’octubre fins al 25 de novembre del 2022. Curs presencial (P), presencial
virtual (PV) i no presencial (NP) (treball autònom al MOODLE)
(Els horaris definitius es lliuraran el dia de la presentació del curs)
Horaris presencials: de 08:30 a 14:00 h ó de 15:00 a 21:30 (presencial)
OCTUBRE: 14 (presencial). Presentació del curs 17:00 h
17 – 19 (NP)
21 (P) de 15:00 a 21:30 // 22 (P) de 08.30 a 14:00
24-26-28 (NP)
NOVEMBRE: 02 (NP)
04 (P) de 15:00 a 21:30 // 05 (P) de 08:30 a 14:00
07-09-14-16 (NP)

Exàmens del Bloc Comú

  • Convocatòria Ordinària: els exàmens de la convocatòria ordinària, s’aniran
   realitzant dins l’horari de l’assignatura, a mesura que vagin finalitzant les
   diferents unitats formatives.
  • Convocatòria extraordinària: 25 de novembre del 2022 de 15:00 a 20:30 h

El pla formatiu és de 60 h

Període de pràctiques

Dates: del 17 d’octubre de 2022 al 17 d’octubre de 2023

El període de pràctiques es realitzarà sempre que es compleixin els següents requisits:
L’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Específic
L’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com a mínimestigui matriculat.
Només es podran presentar les pràctiques a la federació catalana de surf, una vegada s’hagi superat el Bloc Comú.

El període de pràctiques és de 150 h.

DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds d’inscripció a la prova d’accés, bloc específic i període de pràctiques s’han de presentar a la Federació Catalana de Surf, enviant un correu electrònic a formacio@fsurf.cat.

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de graduat en ESO (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.
 • Fotografia mida carnet.
 • Llicència federativa vigent
 • Disposar del certificat vigent de la prova específica d’accés.
DADES GENERALS
Modalitat Crèdits
Semipresencial 82
Col·laboració amb: Data d’inici:
Escola Catalana de l’esport i FESurfing 17/09/2022
Horaris Data finalització
9:00 h – 20:00 h 25/09/2022
Edició Data límit preinscripción:
Segona 02/09/2022
Qui organitza Màxim número d’alumnes
Federació Catalana de Surf 30
Pertany a: Lloc
Federació Catalana de Surf Castelldefels
Categoria
Curs de Monitor Nacional de Surf (Nivell 1)
REQUISITS
Requisits Titulació
Prova d’accés ESO (superior o equivalent)
PREU

Prova d’accés 49,25€

Bloc Comú 136,00€

Bloc Específic 225,75€

Període Pràctiques 50,00€

Varis 389.00€

TOTAL 850.00€

MÉS INFORMACIÓ

Per més informació podeu veure aquest enllaç
Per qualsevol dubte pots contactar al següent email: formacio@fsurf.cat

CONTACTE

FEDERACIÓ CATALANA DE SURF
C/Meer, 39 08003 Barcelona
info@fsurf.cat