PRESENTACIÓ

La titulació de Monitor Nacional de Surfing Nivell I està dirigit a aquells tècnics que s’inicien a l’ensenyament de la tècnica i la tàctica d’aquest esport, així com la de dirigir i programar entrenaments a clubs i escoles, en l’àmbit d’iniciació esportiva.
La qualitat i l’experiència professional dels professors que donen classes fan possible un grau alt d’aprenentatge teòric i pràctic.

REQUISITS

 • Tenir 16 anys complerts.
 • Tenir el graduat escolar d’educació secundària (ESO) o titulació equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés.

ESTRUCTURA i PROCESSOS

L’estructura formativa del curs consta de quatre punts: una prova d’accés, bloc formatiu específic, bloc formatiu comú i període de pràctiques. Documentació

Prova d’accés

El curs s’inicia realitzant una prova d’accés on hauràs de demostrar les teves habilitats com a surfista.

És imprescindible per qui vulgui fer el curs.

El termini màxim per fer la inscripció serà fins al 24 d’abril 2023.

El dia de la prova serà el dia 2 de maig de 09:00 h a 13:00 h

El lloc de la prova és a l’Escola Catalana de Surf. Direcció: Passeig marítim, s/n 08860 Castelldefels – Les botigues de Sitges

Un cop allà és obligatori presentar el DNI o Passaport original.

Sortirà la llista definitiva d’admesos al curs el dia 05/05/2023

Bloc formatiu específic

La formació es farà a l’Escola Catalana de Surf. Direcció: Passeig marítim, s/n 08860 Castelldefels – Les botigues de Sitges

Les dates i horaris són:
Del 15 de maig al 20 de maig de forma presencial a l’Escola Catalana de Surf
Del 22 de maig al 22 de juny a desenvolupar de forma online 46 h.

L’examen d’aquest bloc formatiu es farà el dia 25 de juny de 10:00 h a 12:00 h de forma presencial a l’Escola Catalana de Surf.

En cas de ser necessari, hi ha una convocatòria extraordinària el dia 29 de juliol de 10:00 h fins a les 12:00h.

El termini màxim de pagament per fer el curs serà el 12 de maig del 2023.

El pla formatiu és de 86 h

Bloc formatiu comú

La formació es farà a l’Escola Catalana de L’Esport. Direcció: Carrer Sant Mateu, 27-37. Esplugues de Llobregat.

Dates i horaris: del 27 de juny fins al 17 de juliol del 2023. Curs amb distribució curricular flexible (classes presencials físiques, presencials online síncrones i hores de treball autònom asíncron amb plataforma MOODLE.

Presencial i presencial online síncron:

 • Dimarts 27 juny a les 16.00 h presentació del curs mitjançant videoconferència.
 • Dilluns 3, Dimarts 4 i Dimecres 5 de juliol de 16.00 a 20.30 h classes presencials físiques a Esplugues de Llobregat.
 • Dijous 6, Dilluns 10 i Dimarts 11 de juliol de 16.00 a 20.30 h classes online síncrones mitjançant videoconferència.

No presencial – treball autònom asíncron: 28, 29, 30 de juny i 3, 4, 5, 6, 7, 10 i 11
de juliol en diverses franges horàries (mitjançant plataforma virtual d’aprenentatge
MOODLE)

* Els horaris definitius es lliuraran el dia de la presentació del curs.

El pla formatiu és de 80 h

Període de pràctiques

Dates: del 25 de juny de 2023 al 25 de juny de 2024

El període de pràctiques es realitzarà sempre que es compleixin els següents requisits:
L’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Específic
L’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com a mínim estigui matriculat.
Només es podran presentar les pràctiques a la federació catalana de surf, una vegada s’hagi superat el Bloc Comú.

El període de pràctiques és de 150 h.

DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds d’inscripció a la prova d’accés, bloc específic i període de pràctiques s’han de presentar a la Federació Catalana de Surf, enviant un correu electrònic a formacio@fsurf.cat.

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de graduat en ESO (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.
 • Fotografia mida carnet.
 • Llicència federativa vigent
 • Disposar del certificat vigent de la prova específica d’accés.
DADES GENERALS
Modalitat Crèdits
Semipresencial 82
Col·laboració amb: Data d’inici:
Escola Catalana de l’esport i FESurfing 15/05/2023
Horaris Data finalització
9:00 h – 20:00 h 25/06/2023
Edició Data límit preinscripción:
Segona 14/04/2023
Qui organitza Màxim número d’alumnes
Federació Catalana de Surf 30
Pertany a: Lloc
Federació Catalana de Surf Castelldefels
Categoria
Curs de Monitor Nacional de Surf (Nivell 1)
REQUISITS
Requisits Titulació
Prova d’accés ESO (superior o equivalent)
PREU

Prova d’accés 49,25€

Bloc Comú 136,00€

Bloc Específic 170,63€

Període Pràctiques 50,00€

Administració/Varis 444,12€

TOTAL 850.00€

MÉS INFORMACIÓ

Per més informació podeu veure aquest enllaç
Per qualsevol dubte pots contactar al següent email: formacio@fsurf.cat

CONTACTE

FEDERACIÓ CATALANA DE SURF
C/Meer, 39 08003 Barcelona
info@fsurf.cat