PRESENTACIÓ

La titulació de Monitor Nacional de Surfing Nivell I està dirigit a aquells tècnics que s’inicien a l’ensenyament de la tècnica i la tàctica d’aquest esport, així com la de dirigir i programar entrenaments a clubs i escoles, en l’àmbit d’iniciació esportiva.
La qualitat i l’experiència professional dels professors que donen classes fan possible un grau alt d’aprenentatge teòric i pràctic.

REQUISITS

 • Tenir 16 anys complerts.
 • Tenir el graduat escolar d’educació secundària (ESO) o titulació equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés.

ESTRUCTURA i PROCESSOS

 • El curs s’inicia realitzant una prova específica que hauràs de demostrar les teves habilitats com a surfista (resolució del 7 de febrer del 2012 de la presidència del CSD). En cas de no superar la prova es tornarà l’import del curs excepte el cost de la prova que és de 50 €.
 • Un cop superada la prova s’haurà de fer un curs presencial que es divideix en 5 àrees: habilitats, ensenyament, seguretat, material i reglament, aquests continguts els desenvoluparàs en el bloc en línia per aplicar-los al transcurs del curs supervisat pel professorat amb una metodologia de treball cooperatiu. La teva avaluació es realitzarà en finalitzar el bloc en línia i presencial.
 • Realitzat el bloc específic (part presencial, part en línia i examen) es formalitzarà la teva matrícula del bloc comú. Consultar la convocatòria en què vas realitzar la teva inscripció per veure l’estructura, terminis i processos formatius del bloc comú corresponent.
 • Superat el bloc específic i un cop ja matriculat al bloc comú, disposaràs de 150 hores de pràctiques per desenvolupar la teva metodologia d’ensenyament-aprenentatge a les escoles oficials de la FESurfing.
 • Per últim, presentar el diari i certificat de pràctiques.

DOCUMENTACIÓ

Document per correu electrònic o adjuntant-la a través de la plataforma (documentació i pagaments).

 • Còpia del DNI
 • Còpia del títol de l’ESO

Document per correu postal, al confirmar per part de la FESurfing el correu anterior:

 • 2 còpies compulsades del DNI.
 • 2 còpies compulsades del títol.
 • Autorització i Protecció de dades (pots descarregar el model a última secció de la pàgina “otros datos“).

Document per sol·licitar convalidació del bloc comú:

 • 3 còpies de compulsades del certificat de notes del títol amb el qual es pretén obtenir la convalidació.
 • Sol·licitud de la convalidació (pots descarregar el model a l’última secció de la pàgina “otros datos“).

Document per a realitzar les pràctiques:

 • Conveni entre la FESurfing i l’escola (descarregar model a la plataforma).
 • Calendari – Horari (descarregar model a la plataforma).
 • Document del tutor (DNI i Nivell II o expert).
 • Certificat i diari de pràctiques (descarregar model a la plataforma).

Document per sol·licitar convalidació del període de pràctiques:

 • Sol·licitud de la convalidació del període de pràctiques (descarregar model a la plataforma).
 • Certificat d’empresa (descarrega model a la plataforma)
 • Per conta aliena: Vida laboral actualitzada (mínim 300 hores com a monitor de surf).
 • Per conta pròpia: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social en què consti els períodes d’alta i baixa a la seguretat Social (mínim 1 any).

Enllaç de la pàgina web de la FESurfing

DADES GENERALS
Modalitat Crèdits
Semipresencial 82
Col·laboració amb: Data d’inicio:
FESurfing 25/04/2021
Horaris Data finalització
9:00 h – 20:00 h 13/11/2021
Edició Data límit preinscripción:
Segona 16/04/2021
Qui organitza Màxim número d’alumnes
Federació Catalana de Surf 30
Pertany a: Lloc
Federació Catalana de Surf Badalona
Categoria
Curs de Monitor Nacional de Surf (Nivell 1)
REQUISITS
Requisits Titulació
Prova d’accés ESO (superior o equivalent)
PREU
Número de fases Pagament amb Transferencia bancaria
1 Beneficiari: Federación Española de Surf
ENTIDAD: ABANCA IBAN: ES09 2080 5198 1830 4002 2931
Concepte**: “Nomi cognom” “Curso a realizar”
** Important posr nom i cognom.
Preu matricula Preu inscripció
900€ 0€
Preu matricula anticipada (30 dies abans)
810€ Detall preus aquí

CONTACTE

UNIÓ CATALANA DE SURF
C/Meer, 39 08003 Barcelona
info@fsurf.cat