PRESENTACIÓ

La titulació de Monitor Nacional de Surfing Nivell I està dirigit a aquells tècnics que s’inicien a l’ensenyament de la tècnica i la tàctica d’aquest esport, així com la de dirigir i programar entrenaments a clubs i escoles, en l’àmbit d’iniciació esportiva.
La qualitat i l’experiència professional dels professors que donen classes fan possible un grau alt d’aprenentatge teòric i pràctic.

REQUISITS

 • Tenir 16 anys complerts.
 • Tenir el graduat escolar d’educació secundària (ESO) o titulació equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés.

ESTRUCTURA i PROCESSOS

 • El curs s’inicia realitzant una prova específica que hauràs de demostrar les teves habilitats com a surfista (resolució del 7 de febrer del 2012 de la presidència del CSD). En cas de no superar la prova es tornarà l’import del curs excepte el cost de la prova que és de 50 €.
 • Un cop superada la prova s’haurà de fer un curs presencial que es divideix en 5 àrees: habilitats, ensenyament, seguretat, material i reglament, aquests continguts els desenvoluparàs en el bloc en línia per aplicar-los al transcurs del curs supervisat pel professorat amb una metodologia de treball cooperatiu. La teva avaluació es realitzarà en finalitzar el bloc en línia i presencial.
 • Realitzat el bloc específic (part presencial, part en línia i examen) es formalitzarà la teva matrícula del bloc comú. Consultar la convocatòria en què vas realitzar la teva inscripció per veure l’estructura, terminis i processos formatius del bloc comú corresponent.
 • Superat el bloc específic i un cop ja matriculat al bloc comú, disposaràs de 150 hores de pràctiques per desenvolupar la teva metodologia d’ensenyament-aprenentatge a les escoles oficials de la FESurfing.
 • Per últim, presentar el diari i certificat de pràctiques.

DOCUMENTACIÓ

Document per correu electrònic o adjuntant-la a través de la plataforma (documentació i pagaments).

 • Còpia del DNI
 • Còpia del títol de l’ESO

Document per correu postal, al confirmar per part de la FESurfing el correu anterior:

 • 2 còpies compulsades del DNI.
 • 2 còpies compulsades del títol.
 • Autorització i Protecció de dades (pots descarregar el model a última secció de la pàgina “otros datos“).

Document per sol·licitar convalidació del bloc comú:

 • 3 còpies de compulsades del certificat de notes del títol amb el qual es pretén obtenir la convalidació.
 • Sol·licitud de la convalidació (pots descarregar el model a l’última secció de la pàgina “otros datos“).

Document per a realitzar les pràctiques:

 • Conveni entre la FESurfing i l’escola (descarregar model a la plataforma).
 • Calendari – Horari (descarregar model a la plataforma).
 • Document del tutor (DNI i Nivell II o expert).
 • Certificat i diari de pràctiques (descarregar model a la plataforma).

Document per sol·licitar convalidació del període de pràctiques:

 • Sol·licitud de la convalidació del període de pràctiques (descarregar model a la plataforma).
 • Certificat d’empresa (descarrega model a la plataforma)
 • Per conta aliena: Vida laboral actualitzada (mínim 300 hores com a monitor de surf).
 • Per conta pròpia: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social en què consti els períodes d’alta i baixa a la seguretat Social (mínim 1 any).

Enllaç de la pàgina web de la FESurfing

DADES GENERALS
Modalitat Crèdits
Semipresencial 82
Col·laboració amb: Data d’inicio:
FESurfing 30/11/2020
Horaris Data finalització
9:00 h – 20:00 h 17/03/2021
Edició Data límit preinscripción:
Primera AJORNAT
Qui organitza Màxim número d’alumnes
Federació Catalana de Surf 25
Pertany a: Lloc
Federació Catalana de Surf Escola Catalana de Surf
Categoria
Curs de Monitor Nacional de Surf (Nivell 1)
REQUISITS
Requisits Crèdits
Prova d’accés 82
PREU
Número de fases Pagament amb Transferencia bancaria
1 Beneficiari: Federación Española de Surf
ENTIDAD: ABANCA IBAN: ES09 2080 5198 1830 4002 2931
Concepte**: “Nomi cognom” “Curso a realizar”
** Important posr nom i cognom.
Preu matricula Preu inscripció
880€ 0€
Preu matricula anticipada (30 dies abans)
790€
ALTRES DADES
Documentación
Profesores
ÍNDEX DEL CURS
BLOQUE ESPECÍFICO ONLINE

Desarrollo de Habilidades en el Surfing


Enseñanza del Surfing


Seguridad en la Enseñanza de Surfing


Material del Surfing


Competición y Reglamentación

ECOSURFING

Ecología y Medioambiente en el Surfing

PRÁCTICAS

Documentación y diario de prácticas

CONTACTE

UNIÓ CATALANA DE SURF
C/Meer, 39 08003 Barcelona
info@fsurf.cat