PRESENTACIÓ

La titulació de Monitor Nacional de Surfing Nivell I està dirigit a aquells tècnics que s’inicien a l’ensenyament de la tècnica i la tàctica d’aquest esport, així com la de dirigir i programar entrenaments a clubs i escoles, en l’àmbit d’iniciació esportiva.
La qualitat i l’experiència professional dels professors que donen classes fan possible un grau alt d’aprenentatge teòric i pràctic.

REQUISITS

 • Tenir 16 anys complerts.
 • Tenir el graduat escolar d’educació secundària (ESO) o titulació equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés.

ESTRUCTURA i PROCESSOS

L’estructura formativa del curs consta de quatre punts: una prova d’accés, bloc formatiu específic, bloc formatiu comú i període de pràctiques. Documentació

Prova d’accés

El curs s’inicia realitzant una prova d’accés on hauràs de demostrar les teves habilitats com a surfista.

És imprescindible per qui vulgui fer el curs.

El termini màxim per fer la inscripció serà fins al 02 de setembre 2022.

El cost de la prova són 49,25 €

El dia de la prova serà el dia 10 de setembre de 09:00 h a 13:00 h

El lloc de la prova és a l’Escola Catalana de Surf. Direcció: Passeig marítim, s/n 08860 Castelldefels – Les botigues de Sitges

Un cop allà és obligatori presentar el DNI o Passaport original.

Sortirà la llista definitiva d’admesos al curs el dia 13/09/2022

Bloc formatiu específic

La formació es farà a l’Escola Catalana de Surf. Direcció: Passeig marítim, s/n 08860 Castelldefels – Les botigues de Sitges

Les dates i horaris són:
Els dies 17 i 18 de setembre de forma presencial a l’Escola Catalana de Surf
Els dies 23,24 i 25 de setembre de forma presencial a l’Escola Catalana de Surf
Del 26 de setembre al 14 d’octubre a desenvolupar de forma online 46 h.

L’examen d’aquest bloc formatiu es farà el dia 15 d’octubre de 10:00 h a 12:00 h de forma presencial a l’Escola Catalana de Surf.

En cas de ser necessari, hi ha una convocatòria extraordinària el dia 19 de novembre de 10:00 h fins a les 12:00h.

El cost del bloc específic és de 225,75 €

El termini de pagament per fer el curs serà del 13/09/2022 al 17/09/2022.

El pla formatiu és de 86 h

Bloc formatiu comú

La formació es farà a l’Escola Catalana de L’Esport. Direcció: Carrer Sant Mateu, 27-37. Esplugues de Llobregat.

Del 14 d’octubre fins al 25 de novembre del 2022. Curs presencial (P), presencial
virtual (PV) i no presencial (NP) (treball autònom al MOODLE)
(Els horaris definitius es lliuraran el dia de la presentació del curs)
Horaris presencials: de 08:30 a 14:00 h ó de 15:00 a 21:30 (presencial)
OCTUBRE: 14 (presencial). Presentació del curs 17:00 h
17 – 19 (NP)
21 (P) de 15:00 a 21:30 // 22 (P) de 08.30 a 14:00
24-26-28 (NP)
NOVEMBRE: 02 (NP)
04 (P) de 15:00 a 21:30 // 05 (P) de 08:30 a 14:00
07-09-14-16 (NP)

Exàmens del Bloc Comú

  • Convocatòria Ordinària: els exàmens de la convocatòria ordinària, s’aniran
   realitzant dins l’horari de l’assignatura, a mesura que vagin finalitzant les
   diferents unitats formatives.
  • Convocatòria extraordinària: 25 de novembre del 2022 de 15:00 a 20:30 h

El pla formatiu és de 60 h

Període de pràctiques

Dates: del 17 d’octubre de 2022 al 17 d’octubre de 2023

El període de pràctiques es realitzarà sempre que es compleixin els següents requisits:
L’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Específic
L’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com a mínimestigui matriculat.
Només es podran presentar les pràctiques a la federació catalana de surf, una vegada s’hagi superat el Bloc Comú.

El període de pràctiques és de 150 h.

El cost de les pràctiques és de 50 €

DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds d’inscripció a la prova d’accés, bloc específic i període de pràctiques s’han de presentar a la Federació Catalana de Surf, enviant un correu electrònic a formacio@fsurf.cat.

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de graduat en ESO (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.
 • Fotografia mida carnet.
 • Llicència federativa vigent
 • Disposar del certificat vigent de la prova específica d’accés.
DADES GENERALS
Modalitat Crèdits
Semipresencial 82
Col·laboració amb: Data d’inici:
Escola Catalana de l’esport i FESurfing 17/09/2022
Horaris Data finalització
9:00 h – 20:00 h 25/09/2022
Edició Data límit preinscripción:
Segona 02/09/2022
Qui organitza Màxim número d’alumnes
Federació Catalana de Surf 30
Pertany a: Lloc
Federació Catalana de Surf Castelldefels
Categoria
Curs de Monitor Nacional de Surf (Nivell 1)
REQUISITS
Requisits Titulació
Prova d’accés ESO (superior o equivalent)
PREU

Prova d’accés 49,25€

Bloc Comú 136,00€

Bloc Específic 225,75€

Període Pràctiques 50,00€

Varis 389.00€

TOTAL 850.00€

MÉS INFORMACIÓ

Per més informació podeu veure aquest enllaç
Per qualsevol dubte pots contactar al següent email: formacio@fsurf.cat

CONTACTE

FEDERACIÓ CATALANA DE SURF
C/Meer, 39 08003 Barcelona
info@fsurf.cat