Escoles Oficials

REQUISITS ESCOLES OFICIALS DE LA FSURFCAT

Aquí podreu troba totes les escoles que realitzen les seves activitats i cursos sota uns estàndards federatius, el que implica una correcta ensenyança del coneixements mínims del esport i l’aplicació de mètodes adequats per aprendre amb seguretat i respecte al medi ambient.

 • La escola de surf deurà tenir residencia fiscal a Catalunya
 • La escola, deurà contar amb tots el permisos pertinents per exercí la seva activitat de “Ensenyança de Surfing” a la seva localitat.
 • Las escoles deurà esta en possessió d’una assegurança de Responsabilitat Civil.
 • Assegurar a tots els alumnes
 • Estar al corrent de la Taxa anual de “Escola Oficial”
 • El local deurà de tenir, preferentment, amb: vestuaris, wc, dutxes,…
 • Quadre de informació a disposició del públic: Preus, Permisos, Calendari d’esdevenimnet esportius FSURFCAT.
 • Certificat de la FSURFCAT atorgant la qualitat de “Escola Oficial de la Federació Catalana de Surf””.

MONITORS

 • Deuran ser majors de 18 anys.
 • Monitors: Tenen que esta estar en possessió de una titulació d’entrenador Nacional de Surf Nivell 1 o 2 expedit per la FSURFCAT o qualsevol Federació Autonòmica adherida a la FES o titulació convalidada por la mateixa i/o per la Federació Autonòmica adherida.
 • Los monitors deuran estar en possessió de la Llicència Federativa en vigor FSURFCAT i estar al corrent con la taxa anual de Monitor de Surf.
 • Los monitors deuran ser experts practicants de les modalitats que ensenyin.
 • Els títols dels monitors deuran estar fixats en el local del club o de la escola.

ENSENYAMENT

 • Adaptar la ensenyament als diferents públics.
 • Realitzar classes amb grups homogenis.
 • Escollir la zona de ensenyament segons el nivell dels alumnes i de las condicions del mar.
 • L’autonomia dels alumnes tindrà que anar adaptat al seu coneixement del medi i de les onades.
 • Sensibilitzar als alumnes en la protecció ambiental.

SEGURETAT

 1. Material pedagògics:
  • Material (invent, quilles, taules, aletes, … ) tindran que estar en bon estat, sense superfícies tallants o estelles.
  • Material adaptats al nivell dels alumnes
  • Mantenir en bones condicions higièniques tot el material, especialment els vestits de neoprens;
 1. Regles mínimes de seguretat:
  • 8 alumnes màxim por monitor.
  • Alumnes equipats, preferentment, amb licres de colors
  • Professors equipats amb licres de color diferents als alumnes.
  • Informar a tots els alumnes de las regles de prioritats i respecte en la pràctica del surfing segur.
  • Material de salvament o de primers auxilis a prop del monitor.
  • En cas de tempesta suspendre automàticament les classes.

* La FSURFCAT podrà fiscalitzar les escoles de surf amb objecte de determinar i/o comprovar el nivell de compliment de tots, o d’alguns, dels paràmetres del quadre requisits i qualitat “Escoles Oficials de Surfing“

AVANTATGES ESCOLES OFICIALS DE LA FSURFCAT

Permet el poder organitzar campionats de la FSURFCAT.

Poder participar en qualsevol campionat d’equips organitzat per la federació.
(Campionats de Catalunya, Interclubs, Lliga Catalana …)

Poder tramitar llicències del vostre ESCOLA.

Aparèixer en tots els mitjans de comunicació de la FSURFCAT

Accedir a l’Assegurança de la FSURFCAT en events co-organitzats entre clubs i FSURFCAT

Anunciar activitats dels clubs al WEB de la FSURFCAT (espai específic per aquests anuncis)

Descomptes en cursos de formació per a empleats i personal del club.

Ser centre oficial de pràctiques de formació de la FSURFCAT.

Utilització del logo FSURFCAT en la seva publicitat, etc.

Descarrega el document per a solicitar l’afiliació de la teva escola a la FSURFCAT