Eleccions Federació Catalana de Surf 2023

La Federació Catalana de Surf convoca eleccions a President i junta directiva en compliment del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de  l’Esport;  el  Decret  58/2010  de  4  de  maig,  de  les  entitats  esportives  de Catalunya; el Decret 55/2012 de 29 de maig pel qual es modifica el Decret 58/2010 de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya.

Les reclamacions o per a més informació sobre la Convocatòria Electoral, Calendari, Cens Provisional i/o sobre la Distribució de membres de l’assemblea General per estaments i circumscripcions s’efectuaran al correu electrònic eleccions@fsurf.cat destinat exclusivament a aquest menester.

REGLAMENT

CALENDARI ELECTORAL

CENS PROVISONAL

ACTA CENS DEFINITIU

CENS DEFINITIU

ACTA CANDIDATURES PROVISONALS

ACTA PROCLAMACIÓ CANDIDATURA ÚNICA

 

Convocatòria del curs de Tècnic/a Esportiu Nivell I de Surf