PRESENTACIÓ

El Curs de Formació complementària de Tutor de Pràctiques es tracta d’una capacitació per a acollir alumnes en pràctiques dels cursos reglats. En ell es realitzaran dinàmiques de supervisió d’alumnes en pràctiques i d’avaluació del treball de formació de les escoles FESurfing, amb l’objectiu de crear una Borsa de Treball per als monitors recentment titulats.

OBJECTIUS

 • Recordar la tècnica específica de cada modalitat (surf, bodyboard i SUP) en iniciació.
 • Desenvolupar una progressió didàctica i pràctica de les 3 modalitats.
 • Recordar abans de res els protocols de seguretat i responsabilitats com a entrenador.
 • Practicar les diferents metodologies d’ensenyament i eines didàctiques.
 • Reciclar-se en nous protocols, materials i normatives en iniciació.
 • Exposar i dirigir simulacions de classes reals.

ESQUEMA DEL CONTINGUT

 • Tècnica específica de cada modalitat.
 • Progressions didàctiques d’adaptació segons el perfil de l’alumnat.
 • Seguretat i responsabilitat com a entrenador.
 • Mètodes i eines d’ensenyament.
 • Reciclatge en protocols i normatives actualitzades.
 • Simulacions de pràctica real.
ESTRUCTURA DEL CURS

Té un format semipresencial dividit en una part en línia amb un webinar de dues hores obligatori, i una jornada presencial obligatòria per a realitzar un supòsit pràctic i definir accions de pràctiques per als alumnes acollits a les escoles de Surf.

DATES
Webinar Presencial
Primera convocatòria Pdt 20/05/2023
Segona convocatòria Pdt 22/10/2023
PREU

El curs té un cost de 180 € i durant el 2023 el curs estarà subvencionat íntegrament* per a totes les escoles oficials.

*En el cas de completar-se el contingent per convocatòria, només podem oferir una matrícula gratuïta per escola i convocatòria.

MÉS INFORMACIÓ

Per qualsevol dubte pots contactar al següent email: formacio@fsurf.cat

INSCRIPCIÓ

Per a inscriure’s emplenar el següent formulari: Inscripció Cursos de Formació Complementària

 

CONTACTE

FEDERACIÓ CATALANA DE SURF
C/Meer, 39 08003 Barcelona
info@fsurf.cat