PRESENTACIÓ

Benvinguts! La Unió Catalana de Surf (UCS) convoca l’edició del 2018 del Campionat de Catalunya de SUP Race. La data escollida per aquesta edició és el diumenge 11 de novembre i es celebrarà a la Platja del Somorrostro (Barcelona).

En aquest Campionat de Catalunya de SUP Race es disputaran dues proves: la carrera de llarga distancia i la carrera tècnica.

El centre de la competició estarà ubicat al Club Patí Vela de Barcelona.

CARTELL

UBICACIÓ

Club Patí Vela de Barcelona

Moll de marina, s/n

08005 BARCELONA

PROGRAMA

Diumenge 11/11/18

 

8:00 – 9:30         Confirmació d’inscripcions i recollida de dorsals
9:40 – 9:50         Reunió de patrons
10:30                    Carrera de llarga distancia

 

12:30 – 13:30    Descans i dinar

 

13:30 – 14:00    Confirmació d’inscripcions i recollida de dorsals
14:10 – 14:20    Reunió de patrons
15:00                   Carrera tècnica

 

17:30                   Entrega de premis Campionat de Catalunya i Circuit Català SUP 2018

 

*Aquests horaris són orientatius i estan subjectes a canvis.

RECORREGUTS

 • Èlit: 3 voltes (10’5 km. aproximadament)
 • Amateur: 2 voltes (7 km. aproximadament)
 • Popular: 1 volta (3’5 km. aproximadament)
 • Mànigues de eliminatòries
  • semifinals 1 volta (0’7 km. aproximadament)
  • final 2 voltes (1’4 km. aproximadament) excepte infantils

CATEGORIES

Èlit: rígides fins 14 peus

Amateur: fins a 12’6 peus

Popular: menys de 12 peus

Junior:  menors de 16 anys

ORGANITZADORS

CARA INDIO CON MAKOA_editado-1

INSCRIPCIONS

Via e-mail a info@fsurf.cat indicant nom i cognoms, edat i categoria. Cal adjuntar el comprovant de pagament del banc.

 

Aportació:

Èlit/Amateur/Popular

 • 2 Carreres: 35€ federats – 40€ no federats
 • 1 Carrera: 25€ federats – 30€ no federats

Júnior:

 • 20€ federats – 25€ no federats

 

Terminis d’inscripció: del 29 d’octubre al 7 de novembre de 2018

 

La inscripció inclou: dorsal + assegurança + avituallament + dinar + samarreta commemorativa

 

Abonament de l’import mitjançant transferència bancària:

ES20 2100 1925 8001 0043 9674  Indicant Nom i Cognom + Campionat Catalunya

 

Hi hauran taules a disposició per la gent que no tingui taula i vulgui participar, interessats preguntar directament a les marques col·laboradores el mateix dia de la carrera.

CONTACTE

UNIÓ CATALANA DE SURF
C/Meer, 39 08003 Barcelona
info@fsurf.cat

REGLAMENT

REUNIÓ PATRONS
Abans de la cursa s’haurà de realitzar una reunió de competidors (indicada a l’horari de la prova) on es donaran les indicacions pertinents de la prova recordant als competidors els següents punts:

– Horari de sortida de la prova.
– Recorregut, boies, etc.
– Procediment de sortida i arribada.
– Obligatorietat de l’ invent.
– Dur els dorsals visibles.
– Normes seguretat.
– Recordar norma dràfting.
– Senyals d’auxili.
– Altres indicacions que es creguin convenients.

 

CATEGORIES :
Les categories venen determinades per diversos factors: mides i material de la taula, gènere, edat, etc.

Per validar una categoria de les proves pel campionat, haurà de TENIR UN MÍNIM DE 3 PARTICIPANTS.

Per gènere:
Totes les categories tindran una classificació femenina i masculina.

Per edat:
● Sènior: majors de 18 anys
● Júnior: de 16 a 18 anys
● Cadet: 14 y 15 anys
● Infantil: 12 y 13 anys
● Promeses: hasta 11 anys

En cas de no completar una categoria, els competidors podran participar dins una altra categoria y lluitar per la victòria de la cursa.

NO hi ha limitació en la mida de la taula de les categories inferiors, excepte Promeses.

Les edats venen determinades per l’any os es compleixen els anys.

-CATEGORIA SÈNIORS:
1.- ELITE : Totes les taules hasta 14 peus rígides o inflables.
2.- AMATEUR: Taules rígides o inflables menors o iguals a 12’6” peus.
4.- POPULAR: Taules rígides o inflables de tots els tamanys NO COMPETITIU.

Altres categories:
● Esport adaptat (per persones amb discapacitat física o psíquica)

RECORREGUTS :
S’intentarà que el recorregut de la prova sigui un circuit , el més proper a la platja possible. D’aquesta manera els jutges podran tenir un millor control de la cursa, es minimitzen riscos, i es permet el seguiment de la prova per part dels espectadors.

La sortida i l’arribada , és preferible que siguin al mateix punt (excepte en rius o altres condicions especials). I a ser possible des de la platja.

 

PROCEDIMENT DE SORTIDA I ARRIBADA
La sortida estarà del·limitada per dues banderes a la platja, dues boies o embarcacions a l’aigua.
Aquest any, i per donar més notorietat a les categories infantils, les curses d’ infantil a Barrufets, es faran abans de la sortida dels adults i un cop acabades, s’iniciarà la cursa de Race i Aficionats.
L’espai de la sortida haurà de ser ampli per donar cabuda als participants en cada sortida. En cas de no haver espai, amb el permís de la organització es podran situar competidors fora dels límits marcats. Per evitar aglomeracions la sortida es farà per categories, i deixant 2 o 3 minuts entre cada sortida. (Pot variar segons director de cursa)

1. 14’RACE , 12’6RACE masculina i femenina
2. 14’Air, 12’6 Air masculina i femenina.
3. Allround i inflables

El procediment serà:
-S’avisarà als competidors 5 minuts abans de la sortida per a que prenguin posicions.
– Avís aixecant bandera de que queda un minut passant per davant dels competidors.
– 1 toc de botzina per la sortida.
Si el nombre de participants en alguna categoria és molt nombrós es podrà fer una sortida a part per aquesta categoria.

Arribada:
Serà una línea imaginaria del. limitada per dues banderes a la sorra o dues boies o embarcacions a l’aigua.

NORMATIVA
1) S’utilitzarà un rem d’una sola pala per propulsar-se.
2) El competidor ha d’estar de peu sobre la taula durant el transcurs de la competició. Excepte en casos de la categoria d’esport adaptat.
3) NO està permès remar de genolls, ni assegut, ni tombat, excepte per reiniciar la marxa després d’una caiguda, poden fer ús d’ un màxim de 4 remades abans de posar-se de peu. ( Sempre que la direcció de cursa no determini que per força major es pot remar de genolls)
4) Els competidors han de seguir la direcció establerta del circuit, per poder ser controlats pels jutges d’aigua i el personal de rescat.
5) Els jutges no indicaran el recorregut als competidors en cap moment.
6) Les línies de la sortida i arribada estaran del. limitades per dues boies o banderes .Els competidors no han d’haver creuat la línia abans d’ iniciar-se la cursa.
7) El nose (proa) de la taula , és la part de la taula que ha de creuar la línia de meta a l’hora de determinar la classificació final, en cas d’arribada en aigua.
8) En arribada a sorra o terra, el competidor ha de creuar la meta amb el rem.
9) El tronc serà la part que determinarà l’arribada d’un competidor (ni rem,ni cap ni extremitats)
10) No quedaran classificats aquells competidors que no creuin la línea de meta entre les banderes o boies.

11) No es permeten les ajudes externes. Això inclou, motors, dispositius de captura de vent (és a dir: veles , cometes, roba folgada, etc, i els equips de suport personal. No es permeten embarcacions de doble casc (és a dir: catamarans). Ni timons mòbils.
12) ÉS OBLIGATORI l’ús de L’INVENT (Leash) en totes les curses, siguin quines siguin les condicions. No es deixarà prendre la sortida a cap competidor sense l’ invent.
13) Vestits i barrets (protecció solar) estan permesos.
14) Els competidors poden ser obligats a dur una samarreta o armilla oficial de carrera i / o nombre de carrera en el braç, que ha de romandre en l’individu durant tot l’esdeveniment. Cap competidor es registrarà com classificat llevat que porti el distintiu oficial / l’armilla oficial i / o el número del seu braç o dorsal oficial.
15) El dorsal dels competidors haurà de ser visible en tot moment. Les motxilles d’aigua han d’anar per dintre de les samarretes o armilles.
16) El Dràfting estarà permès entre competidors del mateix sexe. Sense distinció de la categoria.
17) A ser possible distingir amb dorsals de diferents colors per a les diferents categories. Sobretot en Élite Race, distinció entre 12’6 i 14, Homes i Dones. També es poden fer servir cintes de colors a les taules per evitar confusions entre els participants.
18) El tancament de les inscripcions s’haurà de fer 4 o 5 dies abans de la data de la cursa. Per facilitar el bon funcionament organitzatiu de l’esdeveniment.
19) Per ser validades les categories hauran de tenir un mínim de 3 participants.
20) L’organització comunicarà l’anul·lació d’una categoria als preinscrits, en cas de no arribar als 3 participants mínims exigits per validar la categoria.
21) Només puntuaran per la classificació del campionat les persones que tinguin el carnet de la UCS del 2018.
22) Les protestes o reclamacions, s’ hauran de fer per escrit i lliurar-se a la direcció de carrera dins dels següents quinze minuts de l’anunci dels resultats provisionals. Totes les decisions del director de l’esdeveniment seran inapel·lables.
23) Els jutges de la cursa tindran l’autoritat final i definitiva per eliminar un competidor de la cursa si el competidor es considera que és físicament incapaç de continuar la cursa sense risc de lesió.
24) Cada participant accepta en el moment de formalitzar la inscripció i mitjançant el pagament de la mateixa , una declaració de responsabilitat abans de l’esdeveniment, en la qual es fa responsable de totes aquelles accions que realitzi durant la competició a ell mateix o/i a terceres persones, quedant exclosa tota responsabilitat de l’organització de l’esdeveniment. Si és menor de 18 anys, el pare o tutor ha de signar el full d’autorització.
25) Els participants accepten que la organització faci ús de les imatges de la cursa lliurament.
26) Els organitzadors es reserven el dret de rebutjar o cancel·lar qualsevol inscripció.

PENALITZACIONS
Totes les infraccions comeses pels competidors seran penalitzades tenint en compte el grau de gravetat de les mateixes.

▪ Faltes Lleus: Les faltes lleus seran sancionades amb una volta de 360º a la boia més propera als jutges, sense interferir en la resta de competidors. L’acumulació de 2 faltes lleus, suposarà una penalització de 5 minuts.
– Avançar-se de forma flagrant a la línia de sortida.
– Remar més de 4 vegades de genolls .
– Girar boia per sentit contrari a l’indicat.

▪ Faltes Greus: Aquestes faltes seran sancionades directament amb una penalitzacióde 5 minuts a sumar al temps final. Dues faltes greus suposaran la desqualificació immediata de l’infractor.

– Impedir de manera intencionada la sortida d’altres competidors.
– Remar de genolls o assegut per avançar un altre competidor.

▪ Faltes Molt Greus: Suposaran la desqualificació immediata de l’infractor/a. La UCS és reserva l’opció de determinar altres sancions en cas de que la falta sigui extraordinàriament greu.
– No dur l’ invent degudament lligat
– No dur dorsal o samarreta oficial.
– Saltar-se una boia del recorregut (Sempre que no es retorni per passar la boia correctament)
– Colpejar o trencar material competidor intencionadament.
– Qualsevol actitud antiesportiva
– Agredir , insultar o tenir alguna qualsevol actitud violenta amb un altre
competidor, o qualsevol membre de l’ organització.
– Desobeir indicacions del personal de la organització.

COL·LABORADORS

MEDIA PARTNERS