FEDERACIÓ CATALANA DE SURF

La Federació Catalana de Surf (FSURCAT) és una entitat privada sense afany de lucre , d’interès públic i social, constituïda per clubs, esportistes, tècnics, jutges i associacions esportives dedicades a la pràctica i el foment de qualsevol de les especialitats de surf en les seves diverses manifestacions ( Shortboard, Longboard, Stand up Paddle, bodyboard, Skimboard, bodysurf, Kneeboard, etc…)

ÚLTIMES NOTÍCIES

Eleccions Federació Catalana de Surf 2023

La Federació Catalana de Surf convoca eleccions a President i junta directiva en compliment del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de  l’Esport;  [...]